Wypłata stypendium szkolnego

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wypłata pierwszej  transzy stypendium szkolnego nastapi  w terminie od 10.12.2021.

Stypendia wypłacane w formie gotówki można odbierać w kasie Banku Spółdzielczego w terminie od 10.12.2021r.  do 30.12.2021r.

Jednocześnie przypominamy, że I transzę stypendium należy rozliczyć najpóźniej do 31 stycznia.