Punkt Konsultacyjny

Napisane przez Anna Zabielska.

Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie

 Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Batorego 15

66-440 Skwierzyna

tel. 95 7171412

UDZIELAMY WSPARCIA DLA:

Dyżury specjalistów w punkcie konsultacyjnym odbywają się w siedzibie punktu konsultacyjnego ,  na spotkanie należy umówić się telefoniczne bezposrednio u specjalisty , lub u sekretarza GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego Kingi Wdowicz , pokój nr 15 , tel. 957171412 od poniedziałku do czwartku  w godzinach 7:15-15:15, piatek 7:15-14:15

terapeutka uzależnień  Lidia Judek

przyjmuje w każdy czwartek miesiąca od 13 : 00 do 17: 00 – tel. 606 758 683

psycholog Artur Riedel

przyjmuje  w II i IV wtorek miesiąca od godz. 15 : 00 do 19 : 00 - tel. 607 713 885

terapeutka uzależnień od środków psychoaktywnych Agata Hauke-Compel

przyjmuje  w I i III poniedziałek miesiąca godz. od 16 : 00 do 19: 00 -  tel. 668 831 870