Do 15 września 2022r. złóż wniosek na stypendium szkolne.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Czytaj dalej

Dyżury psychologa i terapeutów - wrzesień 2022

Bezpłatne dyżury psychologa i terapeutów w miesiącu wrześniu 2022r. odbywają się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie , ul Batorego 15 pok.nr 8:
1. terapeutka uzależnień od środków psychoaktywnych Pani Agata Hauke - Compel dyżuruje w dniach 05.09.2022r. oraz 19.09.2022r. w godz. od 16.00 do 19.00 – tel. 668 831 870.
 2. terapeutka uzależnień od alkoholu, hazardu - Pani Lidia Judek- dyżuruje w każdy czwartek od godz. 14.00 do 17.00, telefon 606 758 683.
3. psycholog Pan Artur Riedel- tel. 607 713 885 - dyżuruje w dniu 06.09.2022 i 27.09.2022 w godzinach od 16:00 do 19:00
Zadzwoń umów się lub przyjdź. Zapraszamy

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191