Separator

Kadra OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej


Kierownik pokój nr 11

Anna Zabielska

 
Zastępca Kierownika pokój nr 11

 Karolina Bilon- Kruś


Główna Księgowa pokój nr 13

 Daria Budzisz

Zastępuje Wanda Lewandowska


Księgowe pokój nr 13

 Justyna Kretkiewicz

Magdalena Chmist

 
Specjalista d/s kadr pokój nr 12

 Aleksandra Górka


Starszy specjalista ds. dodatków mieszkaniowych pokój nr 4

Agata Filoda


Samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych pokój nr 4

Anna Sławińska


Specjalsita ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokój nr 4

Anna Korpal


Referent ds.stypendiów i zasiłków szkolnych

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zespół Interdyscyplinarny

pokój nr 15

Kinga Wdowicz

 

Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych 500+ 300+ pokój nr 15

Natalia Hofanowska


Pracownicy Socjalni:

 

pokój nr 9 - pracownicy socjalni ds. usług

Renata Sańko -Skorupa - starszy specjalista pracy socjalnej
Arleta Długozima - starszy specjalista pracy socjalnej

 

pokój nr 1 - pracownicy socjalni ds. pracy socjalnej
Katarzyna Marek - specjalista pracy socjalnej
Lidia Urbanek - specjalista pracy socjalnej

 

 

pokój nr 2 - pracownicy socjalni ds. pierwszego kontaktu

Magdalena Mrówczyńska - specjalista pracy socjalnej
Małgorzata Paczkowska - pracownik socjalny

 

pokój nr 3 - pracownicy socjalni ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Anna Taczała - specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Bielenda - pracownik socjalny

 

Asystenci Rodziny pokój nr 8

Anna Pacholak w zastępstwie za Justynę Kucharską - Sobczak

Anna Bielenda

 

Opiekun środowiskowy:
Krystyna Dubec
Elżbieta Zdanowicz

Agnieszka Januchowska

Ewa Urbaniak


Kierowca

Andrzej Materna

 

Opiekun

Agata Borodo

 

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica  „U Kubusia Puchatka”:


Wychowawcy

Anna Skulimowska

Paulina Grabińska w zastępstwie za Monikę Góralczyk

 

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191