Separator

Kadra OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej


Kierownik pokój nr 11

Anna Zabielska

 

Zastępca Kierownika pokój nr

 


Główna Księgowa pokój nr 13

 Daria Budzisz

Zastępuje Wanda Lewandowska


Księgowe pokój nr 13

 Justyna Kretkiewicz

Magdalena Chmist

 
Specjalista d/s kadr pokój nr 15a

 Aleksandra Górka w zastępstwie za Karolinę Bilon -Kruś


Starszy specjalista ds. dodatków mieszkaniowych pokój nr 4

Agata Filoda


Samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych pokój nr 4

Anna Sławińska


Specjalsita ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokój nr 4

Anna Korpal


Referent ds.stypendiów i zasiłków szkolnych

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zespół Interdyscyplinarny

pokój nr 15

Kinga Wdowicz

 

Starszy referent ds. świadczeń wychowawczych 500+ 300+ pokój nr 15

Natalia Hofanowska


Pracownicy Socjalni:

 

pokój nr 9 - pracownicy socjalni ds. usług

Renata Sańko -Skorupa - starszy specjalista pracy socjalnej
Arleta Długozima - starszy specjalista pracy socjalnej

 

pokój nr 1 - pracownicy socjalni ds. pracy socjalnej
Katarzyna Marek - specjalista pracy socjalnej
Lidia Urbanek - specjalista pracy socjalnej

 

 

pokój nr 2 - pracownicy socjalni ds. pierwszego kontaktu

Magdalena Mrówczyńska - specjalista pracy socjalnej
Małgorzata Paczkowska - pracownik socjalny

 

pokój nr 3 - pracownicy socjalni ds. świadczeń przyznawanych decyzją

Anna Taczała - specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Bielenda - pracownik socjalny

 

Asystenci Rodziny pokój nr 8

Anna Bielenda w zastępstwie za Justynę Kucharską - Sobczak

Aleksandra Hajdukowicz

 

Opiekun środowiskowy:
Krystyna Dubec
Elżbieta Zdanowicz

Agnieszka Januchowska

Ewa Urbaniak


Kierowca

Andrzej Materna

 

Opiekun

Agata Borodo

 

 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica  „U Kubusia Puchatka”:


Wychowawcy

Anna Skulimowska

Monika Góralczyk

 

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191