Rok 2023 w Świetlicy "U Kubusia Puchatka"

Główną ideą świetlicy jest przede wszystkim wychowanie, opieka i dydaktyka, ale także wsparcie emocjonalne skierowane do dzieci w wieku szkolnym. Świetlica łącząc bowiem elementy atmosfery domowej ze świadomie planowaną i organizowaną działalnością opiekuńczo-wychowawczą. Jest ogniwem pomiędzy domem rodzinnym dzieci, a szkołą. Bardzo ważnymi czynnikami oddziałującym na wychowanków jest uporządkowanie codziennych czynności, organizacja czasu wolnego przez zabawę i uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych. Wymienione wyżej działania miały na celu wskazanie dzieciom dobrego kierunku do wzajemnego szacunku, pozytywnego nastawienia do siebie i innych, a uświadomienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, miało sprzyjać przyjaznej atmosferze  oraz otwartości dzieci.

W roku  2023 z zajęć świetlicowych, zarówno w okresie szkolnym jak i wakacyjnym, skorzystało łącznie 31 dzieci (w tym dzieci z niepełnosprawnościami 4).

W 2023 roku świetlica „U Kubusia Puchatka” kontynuowała współpracę  z wolontariuszami z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie,  Skwierzyńskim Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem „Zielona Przystań”, 35. Skwierzyńskim dywizjonem rakietowym Obrony Powietrznej, Powiatową Komendą Policji w Międzyrzeczu, Ochotniczą Strażą Pożarną w Skwierzynie. W ramach tych współprac zostały zorganizowane liczne zajęcia: „Bezpieczny powrót do domu”, spotkanie z policjantami do spraw profilaktyki  pt. „Konsekwencje prawne stosowania przemocy”, wizyta w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Skwierzynie, wizyta w jednostce wojskowej w Skwierzynie  z okazji Dnia Dziecka, wizyta w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury podczas ferii zimowych.

            Świetlica systematycznie współpracuje z psychologami i pedagogami oraz nauczycielami z Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie, a także Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Skwierzynie oraz asystentami rodziny i pracownikami socjalnymi z Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie, w celu zapewnienia dzieciom i ich rodzinom kompleksowej opieki i wsparcia.

            Dzięki współpracy z wolontariuszami Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie pod kierunkiem pani Aleksandry Rutkowskiej oraz panem Andrzejem Dawidowiczem zostały zorganizowane takie uroczystości jak:

 1. Dzień Dziecka połączony z grillem i nocowaniem w świetlicy.
 2. Ferie zimowe i wakacje z licznymi warsztatami o różnorodnej tematyce, np.: warsztaty o lokalnej architekturze połączone ze zwiedzaniem naszego miasta „Moja miejscowość, moja mała ojczyzna”.
 3. Bajkoterapia i muzykoterapia.
 4. Zajęcia rekreacyjne w ogrodzie świetlicowym.
 5. Zajęcia plastyczno-rękodzielnicze.
 6. Zajęcia z pierwszej pomocy.
 7. Cykl zajęć „Kulinarne kierunki świata”.
 8. Cykl zajęć o zdrowym żywieniu i stylu życia.
 9. Ogniska integracyjne.
 10. Andrzejki, Mikołajki i wspólne ubieranie choinki z wolontariuszami ZSTiO.
 11. Wigilia, podczas której Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie oraz wolontariusz w przebraniu Świętego Mikołaja wręczyli podopiecznym świetlicy paczki świąteczne.
 12. Liczne dni tematyczne: Dzień Czarnego Kota, Dzień Pokoju, Dzień Edukacji Narodowej, Obchody Dnia Niepodległości, Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, Dzień Jesieni, Światowy Dzień Uśmiechu, Światowy Dzień Dobroci dla Zwierząt, Wielka „wodna bitwa” w ogrodzie.
 13. Korepetycje z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego prowadzone przez wolontariuszy ZSTiO.
 14. Kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, podczas której dzieci przygotowywały plakaty profilaktyczne; w placówce zawisła również tematyczna gazetka.
 15. Cykliczne spotkania „łączące pokolenia” z seniorkami z Klubu Seniora przy Stowarzyszeniu „Zielona Przystań” – spotkanie z okazji Dnia Dziecka w Klubie Seniora (wspólne przygotowywanie owocowych szaszłyków); spotkanie przy grillu integracyjnym na placu przy Świetlicy (dzieci przygotowały wianki dla Seniorek z okazji początku lata); spotkanie przy grillu integracyjnym przy Ośrodku Pomocy Społecznej; spotkanie z okazji Dnia Dyni w Świetlicy (wspólne wycinanie rzeźb z dyni).

Placówka wsparcia dziennego przeszła remont, co znacznie poprawia warunki pracy i umila pobyt podopiecznym świetlicy. Metamorfozie uległy ściany pomieszczeń, zamontowano nowe rolety oraz zakupiono nowe stoły i krzesła. Zostały także zakupione liczne sprzęty edukacyjno- rekreacyjne:

 1. Pufy rekreacyjne do kącika czytelniczego.
 2. Podłoga interaktywna FunFloor.
 3. Zabawki (wózki, lalki, klocki, gry, piłki, zestaw do unihokeja).
 4. Tablice korkowe.
 5. Kosze do segregacji śmieci.

            W 2023 roku wychowawcy świetlicy starali się przybliżyć dzieciom korzyści płynące ze współpracy, dobrego wychowania, czynnego udziału w różnego rodzaju zajęciach tematycznych, bliskości z naturą oraz dbania o nią i samego siebie. Swoistego rodzaju sprawdzianem tych umiejętności była wycieczka do Zielonej Góry. W programie wycieczki było zwiedzenie Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodniczego i Planetarium Wenus, obiad na Uniwersytecie Zielonogórskim. Uczestniczące w niej dzieci były pod dużym wrażeniem atrakcji. Mogły poczuć radość płynącą ze wspólnego spędzenia czasu wolnego w gronie przyjaciół.

            Dla wychowawców ogromną satysfakcją była obserwacja dzieci, które uczą się przez cały rok  usamodzielniania się, wspólnego pokonywania trudności życia codziennego, zachowań społecznych, myślenia kreatywnego i abstrakcyjnego. Efektem pracy naszej placówki są pozytywne opinie ze strony rodziców i dzieci, co daje nam motywację do dalszych starań na przyszły rok.

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191