• Home
  • Opieka Wytchnieniowa

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

 

godlo 1634906159

 

REALIZACJA PROGRAMU 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie realizuje Program "Opieka wytchnieniowej - edycja 2023” finansowany z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, realizowane jest w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego realizowane jest przez Grupę Alivio Spn.s

371794662 206749119063090 8100410520668603810 n372271584 276105948509242 4895289466459134636 n370714577 835681387928992 5758259097508527655 n

 

 

 

Informacja o otrzymaniu dofinansowania

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

"Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023

DOFINANSOWANIE
25 895,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
25 895,00 ZŁ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie informuje, że  otrzymał dotację w wysokości 25 895,00 zł. z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację  Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191