• Home
  • Przeciwdziałanie Przemocy
  • Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny

Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy domowej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie

 Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Batorego 15

66-440 Skwierzyna

tel. 95 7171412

Udzielamy wsparcia dla:

  • osób doznających przemocy  domowej lub stosujących przemoc
  • dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
  • osób uzależnionych,
  • osób współuzależnionych,
  • osób będących w kryzysie.

Dyżury specjalistów w punkcie konsultacyjnym odbywają się w siedzibie punktu konsultacyjnego ,  na spotkanie należy umówić się telefoniczne bezpośrednio u specjalisty , lub u sekretarza GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego Kingi Wdowicz, pokój nr 15 , tel. 957171412 od poniedziałku do czwartku  w godzinach 7:15-15:15, piątek 7:15-14:15

terapeutka uzależnień  Lidia Judek

przyjmuje w każdy czwartek miesiąca od 13 : 00 do 17: 00 – tel. 606 758 683

psycholog Artur Riedel

przyjmuje  w I, II i III wtorek miesiąca od godz. 15 : 30 do 19 : 00 - tel. 607 713 885

terapeutka uzależnień od środków psychoaktywnych Agata Hauke-Compel

przyjmuje  w I i III poniedziałek miesiąca godz. od 16 : 00 do 19: 00 -  tel. 668 831 870

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191