Separator

  • Home
  • Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek na towary i usługi, przysługujący rodzinom wielodzietnym. W ramach programu zniżki oferuje ponad 3,8 tys. firm i instytucji. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z bogatej oferty kulturalnej czy rekreacyjnej, a także z rabatów m.in. na stacjach PKN Orlen.

Obecnie z karty tradycyjnej korzysta ponad 2 mln osób (1,23 mln dzieci i 870 tys. rodziców). Karta dostępna jest również w formie aplikacji mobilnej.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

-w wieku do 18. roku życia

- w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

-bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

 ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 

Gdzie złożyć wniosek?

 Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie , ul. Batorego15 , pokój nr 15. 

Formalności można także dopełnić za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia> (empatia.mpips.gov.pl).

Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Opłaty

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

10 zł wynosi opłata, gdy posiadamy już kartę elektronicznąi wnioskujemy o wydanie jej w tradycyjnej  formie. Wydanie duplikatu karty w przypadku zgubienia bądź kradzieży kosztuje  11 zł.

Na jaki czas można uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Rodzice otrzymują kartę dużej rodziny na całe życie.

Dzieci:
- do ukończenia 18 lat
- dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują: do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki
- dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby założyć Kartę Dużej Rodziny?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy pobrać wniosek, wypełnić go i złożyć w urzędzie.
Wniosek można też złożyć przez internet.

Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej banku PKO BP, Inteligo, ING Banku Śląskiego, Millennium, Pekao S.A., Envelo, mBANK. Należy wejść na stronę: www.empatia.mrpips.gov.pl i wybrać moduł eWnioski. Tam znajduje się instrukcja jak złożyć wniosek np. wniosku o świadczenie wychowawcze. Procedura zakładania konta na platformie emp@tia jest taka sama dla wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Jakie zniżki możesz dostać

Możesz dostać między innymi:

  • zniżki na przejazdy kolejowe — 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne — ojciec, matka, macocha i ojczym,
  • 50% ulgi opłaty za paszport — ojciec, matka, macocha i ojczym,
  • 75% ulgi opłaty za paszport — dzieci,
  • LIDL Skwierzyna - 10% zniżki na świeże owoce i warzywa z Ryneczku Lidla , chleby i bułki Chrupiace z Pieca, wody Saguaro, artykuły chemiczne marki W5, produkty marki Kuchnia Lidla .pl, słoiczki dla dzieci Bobovita, Bebiprima, Hipp i Lupilu
  • Firma Sorba Skwierzyna – 5% na asortyment sklepu
  • Orlen Skwierzyna -rabat 8 gr przy zakupie 1 litra paliwa standard, rabat 10 groszy / 1 litr paliwa VERVA (98 lub ON), rabat 10 gr przy zakupie paliwa VERVA , rabat 20% na zakupy produktów gastronomicznych, z oferty StopCafe, Stop Cafe Bistro , rabat 20% na zakupy w w myjni
  • ANHOL Skwierzyna militaria muzeum 10% zniżki na wszystkie usługi.
  • oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne.

Zniżki można sprawdzić na stronie internetowej

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/strona-glowna

w zakładce Dla świadczenobiorców – Rodzina – Karta Dużej Rodziny – sprawdź gdzie skorzystasz z karty – wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny – należy wpisać miejscowość , określić promień kilometrów wokół wyszukiwanej miejscowości i program pokaże nam wszystkie punkty w wyszukiwanym obszarze oferujące zniżki

 

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny

Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osobno.

Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny":

Korzystaj z Karty Dużej Rodziny na telefonie — pobierz aplikację mObywatel

Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Karta Dużej Rodziny w mObywatelu dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w mObywatelu?

1.Upewnij się, że Twoja dotychczasowa Karta jest ważna. Jeśli nie masz Karty Dużej Rodziny, złóż wniosek on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma karty będzie do odbioru w w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie.,  jednocześnie dając możliwość wyświetlania karty w aplikacji mObywatel. Możesz zrezygnować z wnioskowania o Kartę tradycyjną i korzystać wyłącznie z formy elektronicznej. Ewentualne domówienie Karty tradycyjnej będzie podlegać opłacie.

2. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mObywatel z Google Play lub App Store bądź jej aktualizacja do najnowszej wersji.

3. Uruchom aplikację mObywatel.

4. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).

5. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.

6. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.

7.Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?

- Tak: potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.

- Nie: przejdź do kolejnego punktu.

8. Sprawdź, czy Twoja Karta została wyświetlona prawidłowo.

 

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu.pdf

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01.pdf

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02.pdf

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03.pdf

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej - ZKDR-04.pdf

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191