AOON 2020

godlo 1634906159

logo minist 1634906135

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2020

DOFINANSOWANIE
110 550,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
110 550,00 ZŁ

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. Ośrodek realizował zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019- 2020 ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program zapewnia usługę asystenta mająca na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, kulturalnym osób niepełnosprawnych.

Z programu skorzystało 11 osób niepełnosprawnych ( 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),

Ośrodek zatrudnił na umowę zlecenie 5 asystentów wykonujących usługi. Asystenci wykonali 2 209 roboczogodzin.

Łączna kwota środków z Funduszu solidarnościowego wykorzystana na realizacje programu wyniosła 68 149,32zł

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191