Separator

Projekty unijne

            W ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie projektu systemowego „Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Skwierzyna" Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 04.07.2018r. rozpoczęły się warsztaty szkoleniowe z zakresu brukarstwa.

            W ramach zajęć prowadzonych przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. kilku uczestników projektu rozpoczęło prace na terenie OPS. Celem podjętych działań jest stworzenie parkingu przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Udział w warsztatach pozwoli nabyć umiejętności z zakresu układania kostki brukowej.
Po zakończeniu bloku szkoleniowego uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia warsztatu.

            W czerwcu 2018r. zakończyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, które rozpoczęły się w lutym 2018r. i były skierowane do 25 uczestników projektu.  

Zakres oferowanych usług z doradcą zawodowym obejmował między innymi: analizę potrzeb i oczekiwań, weryfikację wiedzy i umiejętności z zakresu poszukiwania pracy; diagnozę  predyspozycji i preferencji zawodowych; kształtowanie aktywnej postawy w procesie poszukiwania informacji o rynku pracy; budowanie pozytywnej motywacji do poszukiwania zatrudnienia.

W ramach spotkań z doradcą zawodowym uczestnicy projektu mieli możliwość zdobyć umiejętności z zakresu poszukiwania pracy, uświadomić sobie indywidualne możliwości zawodowe, sporządzić dokumenty aplikacyjne (CV, podanie o pracę, list motywacyjny).

Zajęcia z doradcą zawodowym pozwoliły uczestnikom zrozumieć samego siebie w odniesieniu do środowiska pracy oraz zwiększyć kompetencje poruszania się na rynku pracy.

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191