• Home
  • Korpus wsparcia seniorów 2023

"Korpus wsparcia seniorów na 2023 rok"

znaki strona www3

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE
14 400,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
  18 000,00 zł

Informujemy, że Gminie Skwierzyna zostały przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok"

Realizatorem zadania w imieniu Gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Program będzie realizowany do końca grudnia 2023 roku.

Program jest odpowiedzią na zachodzące procesy demograficzne oraz elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Przystępując do realizacji programu została przyjęta Uchwała nr LIX/453/23 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego dla Gminy Skwierzyna „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach Programu realizowany jest Moduł II, który jest kierowany do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Senioerzy zostaja wyposażeni w "teleopaski", obsługiwane przez centrum medyczne24h/dobę. w przypadku zgłoszeń poprzez "teleopaskę" udzielane jest adekwatne, wymagane wsparcie.

 

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191