Separator

  • Home
  • Katalog spraw
  • Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy

Dla kogo dodatek mieszkaniowy.

 Prawo do uzyskania dodatku mieszkaniowego przysługuje:

  1. osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu – należy okazać stosowny dokument potwierdzający posiadany tytuł prawny do lokalu,
  2. gdy powierzchnia lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza:

          - dla 1 osoby - 35 m2

          - dla 2 osób - 40 m2

          - dla 3 osób - 45 m2

          - dla 4 osób - 55 m2

          - dla 5 osób - 65 m2

          - dla 6 osób - 70 m2

3.       jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy nie przekracza:

- 40% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym

- 30% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie wieloosobowym.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – musi być potwierdzony przez zarządcę domu lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny – do pobrania na stronie internetowej lub osobiście w siedzibie Ośrodka,
  • Dokument potwierdzający wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku – wydatków związanych z zajmowaniem lokalu.
  • Zaświadczenia o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego – dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku – według definicji dochodu z ustawy o świadczeniach rodzinnych t. j. dochód netto.
  • Inne niezbędne dokumenty o które organ może wezwać w celu weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku i deklaracji oraz oświadczeniu.

Termin i sposób załatwienia

 Dodatek mieszkaniowy przysługuje na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 1 miesiąca.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, które wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Gdzie można złożyć wniosek?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie przy ul. Batorego 15, pokój nr 4 na parterze budynku w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 7:15 do 15:15, w środy w godzinach od 7:15 do 16:15, telefon: 95 7171-412, 95 7170-928, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Przypominamy, że w piątki nie obsługujemy petentów - ten dzień poświęcamy pracy nad decyzjami oraz wnioskami które do nas wpłynęły.

 

 

 

 

 

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191