Rekrutacja do Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"

godlo 1634906159

                    

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

   FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COID - 19. 

DOFINANSOWANIE
25 200,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
25 200,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie zaprasza chętnych Seniorów (t.j.  osoby w wieku 65 lat i więcej) zamieszkujących na terenie Gminy Skwierzyna, którzy w związku z chorobami, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, do objęcia bezpłatnym wsparciem w ramach ,,opieki na odległość”.

To rozwiązanie dla osób samotnych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie realizuje Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Pierwszeństwo do objęcia wsparciem w ramach ,,opieki na odległość” mają Seniorzy:

  1. samotni lub samotnie gospodarujący,
  2. zamieszkujący na terenach wiejskich,
  3. prowadzący gospodarstwo domowe z drugą osobą niepełnosprawną/ przewlekle chorą.

W ramach projektu Ośrodek Pomocy Społecznej dokona zakupu ,,opasek bezpieczeństwa” wraz z całodobową obsługą systemu (obsługa świadczona przez: pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów medycznych). Opaska będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.  Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor podejmuje decyzję o sposobie udzielania pomocy Seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia (osobę wskazaną przez Seniora), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (w godzinach pracy Ośrodka) lub wezwać służby ratunkowe.

Chętne osoby zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Karoliną Bilon-Kruś pod numerem telefonu 957170928.

Chętni mogą składać Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej w Ośrodku pomocy społecznej, u. Batorego 15. 

 

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191