Korpus wsparcia seniorów 2024 Moduł II "Teleopieka"

PlakatKorpus wsparcia seniorów2 moduł

Informujemy, że Gminie Skwierzyna zostały przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok" Moduł II

Realizatorem zadania w imieniu Gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Program będzie realizowany do końca grudnia 2024 roku.

Program jest odpowiedzią na zachodzące procesy demograficzne oraz elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Przystępując do realizacji programu została przyjęta Uchwała nr LIX/453/23 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego dla Gminy Skwierzyna „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024”, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Moduł II, który jest kierowany do seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Seniorzy zostają wyposażeni w "teleopaski", obsługiwane przez centrum medyczne24h/dobę. w przypadku zgłoszeń poprzez "teleopaskę" udzielane jest adekwatne, wymagane wsparcie.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 957170928 wew. 30

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191