Nowe kryteria w pomocy społecznej

Od 1 stycznia 2022 r. nowe kryteria w pomocy społecznej

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznekwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosić:

1) Kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,

b) dla osoby w rodzinie – 600 zł.

2) Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

maksymalna kwota zasiłku stałego – wyniesie 719 zł.

3) Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

wyniesie 345 zł.

24.12.2021 dniem wolnym

Zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie nr 9/2021 dzień 24.12.2021r . ( piątek ) jest dniem WOLNYM za święto przypadające 25.12.2021

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemó Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Załączniki:
Pobież plik (SKM_C284e o21120615240.pdf)Wyniki konkursu[ ]269 kB

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191