Karta Dużej Rodziny po zmianach

KDR po zmianach

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 15.04.2021r. O zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalnosci podmiotów realizujacych zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. 2021 poz. 952) wszystkie aktywne karty uzyskają automatycznie formę elektroniczną.  Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą ją wyświetlić w bezpłatnej aplikacji moblinej mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyswietlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny.

Aplikacja pozwoli też na przekierowanie uzytkowników na portal Emp@tia> , gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami.

Aplikacja mKDR zostanie zamknieta z dniem 30 czerwca 2021r. W związku z tym zachęcamy do pobrania aplikacji mObywatel.

Osoby,  które nie mają dostepu do aplikacji Mobywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych .

Opłaty za duplikat i domówienie tradycyjnej formy KDR będą wynosić 10 zł.

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191