Świadczenie 300+ przyznanwane i wypłacane w ZUS

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

W związku ze zmianą sposobu składania wniosków (dotychczas można było składać wnioski również na papierowym formularzu) będzie można uzyskać pomoc w złożeniu wniosków dla osób, które mogą mieć trudności z elektronicznym wnioskowaniem o świadczenie, w placówkach ZUS (należy mieć przy sobie dowód osobisty, numery PESEL oraz numer rachunku bankowego)

Najbliższy Oddział ZUS: ZUS Biuro Terenowe w Międzyrzeczu, ul. Przemyslowa 2, 66-300 Międzyrzecz

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191