Złóż wniosek na stypendium

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są od 1 września w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021 roku

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

-zaświadczenie netto pełnoletnich członków rodziny  o dochodach za miesiąc sierpień 2021r.z tytułu umowy o pracę , umowy o dzieło , umowy zlecenia

-zaświadczenie z gminy o hektarach przeliczeniowych, potwierdzenie opłacenia składki KRUS za miesiąc z którego wykazuje się dochody,

-oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o uzyskiwanych dochodach niepodatowanych za miesiąc sierpień 2021r.

-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego osoby prowadzącej działalność gospodarczą o uzyskanym dochodzie netto za miesiąc sierpień 2021r.

-pisemne oświadczenie o dochodach z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom.

- kserokopia wyroku zasądzającego alimenty na dzieci ( w przypadku nowego wyroku, bądź ubiegania się o stypendium po raz pierwszy)

- zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej

 Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu (0-95) 7171412 ( pracownik: Kinga Wdowicz )

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191