POPŻ

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W związku z powyższym od dnia 24 stycznia 2022r. wydawane będą skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej.

Pomoc mogą  otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1.707,20zł  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający  220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej ( tj.776 zł).

- 1.320,00zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej ( tj. 600zł).

Prosimy o dołączenie decyzji ZUS, KRUS, odcinka z emerytury/renty za miesiąc grudzień 2020r., zaświadczenie o dochodach za miesiąc grudzień 2020r., nakazy płatnicze itd. Celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

Żywność będzie wydawana w miesiącu lutym 2022r. przez Parafię św. Mikołaja w Skwierzynie.

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191