Rozlicz stypendium!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że I transzę stypendium należy rozliczyć najpóźniej do 31 stycznia 2022r..
Faktury lub rachunki powinny być wystawione na ucznia pobierającego świadczenie( lub wyjątkowo na rodzica lub opiekuna prawnego ucznia i dotyczyć :
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, a w szczególności kosztów nauki języków obcych, korepetycji, zajęć sportowych, zajęć artystycznych, zajęć informatycznych, wycieczek szkolnych, wyjść do kina, teatru, opery , udziału w "zielonej szkole".
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności:
• zakupu podręczników i przyborów szkolnych
• odzieży i obuwia sportowego przeznaczonego na zajęcia sportowe ( koszulka sportowa – 2 szt. na rok szkolny, spodenki sportowe- 2 szt. na rok szkolny, dres- 2 szt. na rok szkolny lub 2 pary spodni sportowych i 2 bluzy sportowe, obuwie sportowe- 2 szt. na rok szkolny)
• sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych, przyborów do nauki zawodu (udział w zajęciach lub nauce musi być potwierdzony stosownym zaświadczeniem )
• tornistra lub plecaka – 1 szt na rok szkolny
• lektur szkolnych, atlasów, słowników, encyklopedii
• sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki tj komputer, laptop, tablet- 1 szt na 2 lata , oprogramowanie : system operacyjny , pakiet biurowy , peryferia komputerowe: drukarka, skaner, monitor, mysz, klawiatura
• tusze do drukarek, tonery
• pokrycia kosztów abonamentu internetowego w trakcie roku szkolnego (od września do czerwca ).
3. Mundurek szkolny, strój galowy wymagany obligatoryjnie przez szkołę (potwierdzone zaświadczeniem )
4. Opłata za ubezpieczenie, komitet rodzicielski, składki i inne opłaty z wyjątkiem opłat za imprezy klasowe np. wigilia klasowa , studniówka
5. zakup okularów korekcyjnych ( konieczność noszenia okularów musi być potwierdzona zaświadczeniem od lekarza okulisty)
6. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a w szczególności kosztów biletów, zakwaterowania w internatach , bursach , czesnego .

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191