AOON 2022 informacja

 

  godlo 1634906159

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021

DOFINANSOWANIE
418 320,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
418 320 ,00 ZŁ

 

 

Informujemy, że Gmina Skwierzyna w dniu 15.02.2022 r. została zawarta Umowa Nr PS-V.042.3.2022/UMIG Skwierzyna w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizacje zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

Realizatorem zadania w imieniu Gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Rekrutacja osób do Programu miała miejsce w październiku 2021r. w oparciu o spełnienie określonych wymogów ujętych w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie poprzez złożenie odpowiednich dokumentów rekrutacyjnych.

Program, będzie realizowany od marca do końca grudnia 2022 roku.

 

 

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191