Szukamy rodzin wspierających

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie poszukuje rodzin wspierających!

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skwierzynie informuje, iż poszukuje chętnych rodzin wspierających, których zadaniem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

RODZINY WSPIERAJĄCE

Zgodnie z obowiązująca Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny wspierające stanowią formę pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny te przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu tych problemów.

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania. Współpraca między rodzinami daje możliwość dzielenia się doświadczeniem i wskazywania praktycznych metod rozwiązywania problemów.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami i zależą od ich inwencji
i potrzeb. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami itp.

Ośrodek  Pomocy Społecznej w  Skwierzynie poszukuje rodzin, które chciałyby pomóc innym w znalezieniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Rodziny chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika OPS (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

 Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku  Pomocy Społecznej w Skwierzynie

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191