Dodatek osłonowy 2024

Wnioski na dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Batorego 15, pokój nr 4 w godzinach pracy Ośrodka.

Nie ma możliwości otrzymania dodatku osłonowego w przypadku złożenia wniosku po 30 kwietnia 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje w 2024 r.:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku przekroczenia dochodu wartość dodatku osłonowego będzie się zmniejszała według zasady "złotówka za złotówkę". Jeśli obliczony dodatek osłonowy będzie wynosił 20 zł i mniej – nie zostanie on wypłacony.

Ile wynosi dodatek osłonowy na 2024 r.?

Dodatek osłonowy wynosi w 2024 r.:

1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4) 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy dla osób które ogrzewają mieszkanie/dom innym paliwem niż gazowe:

  1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Batorego 15, pokój nr 4 w godzinach pracy Ośrodka t.j:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:15 do 15:15,
  • środa: 7:15 do 16:15,
  • piątek 7:15 do 14:15.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Załączniki:
Pobież plik (Wniosek Dodatek Osłonowy.pdf)Wniosek Dodatek Osłonowy.pdf[ ]4848 kB

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191