Szukamy pracownika

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie poszukuje opiekuna do pracy z dziećmi w Placówce Wsparcia Dziennego ,,U Kubusia Puchatka”, na okres wakacyjny.

 1. Miejsce wykonywania pracy: Placówka Wsparcia Dziennego –,,U Kubusia Puchatka”, Mickiewicza 1, 66-440 Skwierzyna
 2. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 3. Wymiar czasu pracy: 40 h tygodniowo, na czas wakacji od 8.07.2024 – 23.08.2024r.
 4. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
 • ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki lub
 • wykształcenie wyższe:

- na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie pedagogiki lub

- na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela.

 • posiadanie pełni władzy rodzicielskiej tj., kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona lub zawieszona,
 • wypełnienie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku.
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów:
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność;
 • umiejętności organizacyjne;
 • umiejętności plastyczne, muzyczne;
 • umiejętności z zakresu kultury fizycznej i sportu;
 • kreatywność, samodzielność;
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • planowanie, organizowanie, prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych w tym szerokorozumianej kultury fizycznej z dziećmi i młodzieżą;
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 • dbałość o powierzone mienie;
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia o niekaralności)
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą oraz czytelnym podpisem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

Komplet dokumentów aplikacyjnych, należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej   w Skwierzynie, pok. nr 12 lub listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie, ul. Batorego 15, 66-440 Skwierzyna lub pocztą elektroniczna na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do  05.06.2024r.

Anna Zabielska

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

W Skwierzynie

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191