Karta Dużej Rodziny po zmianach

KDR po zmianach

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 15.04.2021r. O zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalnosci podmiotów realizujacych zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. 2021 poz. 952) wszystkie aktywne karty uzyskają automatycznie formę elektroniczną.  Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą ją wyświetlić w bezpłatnej aplikacji moblinej mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyswietlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny.

Aplikacja pozwoli też na przekierowanie uzytkowników na portal Emp@tia> , gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami.

Aplikacja mKDR zostanie zamknieta z dniem 30 czerwca 2021r. W związku z tym zachęcamy do pobrania aplikacji mObywatel.

Osoby,  które nie mają dostepu do aplikacji Mobywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych .

Opłaty za duplikat i domówienie tradycyjnej formy KDR będą wynosić 10 zł.

Termin wypłaty stypendium socjalnego

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wypłata drugiej  transzy stypendium szkolnego nastapi  w terminie od 16.06.2021r. Stypendia wypłacane w formie gotówki można odbierać w kasie Banku Spółdzielczego w terminie od 16.06.2021r.  do 30.06.2021r.  Jednocześnie przypominamy, że II transzę stypendium należy rozliczyć najpóźniej do 31 lipca 2021r..

DYŻUR SPECJALISTY DS. UZALEŻNIEŃ

Specjalistka ds. uzależnień od substancji psychoaktywnych Pani Agata Hauke-Compel w miesiącu czerwcu będzie pełnić dyżur 21.06. w godzinach 16.00-19.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Batorego 15

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191