Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2024

godlo 1634906159

Informacja o otrzymaniu dofinansowania

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2024

DOFINANSOWANIE
514 337,04
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
514 337,04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie informuje, że  otrzymał dotację w wysokości 514 337,04  zł., w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

 

plakat AOON 2024

Dodatek osłonowy 2024

Wnioski na dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Batorego 15, pokój nr 4 w godzinach pracy Ośrodka.

Nie ma możliwości otrzymania dodatku osłonowego w przypadku złożenia wniosku po 30 kwietnia 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje w 2024 r.:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku przekroczenia dochodu wartość dodatku osłonowego będzie się zmniejszała według zasady "złotówka za złotówkę". Jeśli obliczony dodatek osłonowy będzie wynosił 20 zł i mniej – nie zostanie on wypłacony.

Ile wynosi dodatek osłonowy na 2024 r.?

Dodatek osłonowy wynosi w 2024 r.:

1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4) 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy dla osób które ogrzewają mieszkanie/dom innym paliwem niż gazowe:

  1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski można pobrać i złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Batorego 15, pokój nr 4 w godzinach pracy Ośrodka t.j:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:15 do 15:15,
  • środa: 7:15 do 16:15,
  • piątek 7:15 do 14:15.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Załączniki:
Pobież plik (Wniosek Dodatek Osłonowy.pdf)Wniosek Dodatek Osłonowy.pdf[ ]4848 kB

Wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności

Sezon zimowy jest szczególnie trudny dla osób w kryzysie bezdomności.

Od 1 listopada 2023 r. została uruchomiona BEZPŁATNA INFOLINIA - 800 109 160 - całodobowy kontakt do Dyżurnej Służby Operacyjnej Wojewody Lubuskiego. Pod powyższym numerem mozna powiadomić o miejscu przebywania osób bezdomnych lub zagrożonych wychłodzeniem i uzyskać informację o wolnych miejscach noclegowych, czy ciepłym posiłku. Infolinia bedzie działać do końca marca 2024 r.  Zachęcamy do korzystania z infolinii.

Zapraszamy również do kontaktu z pracownikami naszego Ośrodka.

 

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191