Separator

"Posiłek w szkole i w domu" 2023 - informacja o zawarciu umowy

godlo 1634906159

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie informuje

o realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023.

 

Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi 294.000,00 zł

Koszt zadania wynosi: 420.000,00 zł

Informujemy, że Gmina Skwierzyna zawarła Umowę Nr PS-V.3120.27.2023 dotyczącą dofinansowania  realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Realizatorem zadania w imieniu Gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Program będzie realizowany w 2023 roku.

Dyżury terapeutów w kwietniu 2023r.

Dyżury terapeutów w  PUNKCIE KONSULTACYJNYM działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w miesiącu kwietniu 2023r. :

1. terapeutka uzależnień Lidia Judek

w każdy czwartek miesiąca od 13.00 do 17.00– tel. 606 758 683

2. psycholog Artur Riedel

4.04.2023r. oraz  25.04.2023r. od godz. 15.00 do 19.00 - tel. 607 713 885

3. terapeutka uzależnień od środków psychoaktywnych

Agata Hauke-Compel

03.04.2023r. oraz 17.04.2023r. . od 16.00 do 19.00 - tel. 668 831 870

Uwaga!!!

W dniu 08.03.2023r. ( środa ) Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie czynny do godziny 14:00:

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o otrzymaniu dotacji

                                                                                          

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023

DOFINANSOWANIE
398 934,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
398 934 ,00 ZŁ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie informuje, że  otrzymał dotację w wysokości 398.934,00 zł. z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191