Separator

Proszę o wypełnienie ANKIETY

Lokalny Plan Rozwoju Usług Społecznych Gminy Skwierzyna na lata 2023-2025 – ankieta

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie rozpoczął prace nad opracowaniem Lokalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych w Gminie Skwierzyna i zaprasza mieszkańców do wypełnienia anonimowej ankiety.

Celem badania jest poznanie problemów występujących w społeczności lokalnej oraz zapotrzebowania w zakresie usług społecznych.

Ankietę można wypełniać do 16.08.2023 roku. Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbPVKG8rcGagP1L6DXjWe7HNA5txvMpPEoq4q4nEuUi3dDUQ/viewform?usp=sf_link

Poszukujemy rodzin wspierających

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie poszukuje rodzin wspierających!

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skwierzynie informuje, iż poszukuje chętnych rodzin wspierających, których zadaniem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

RODZINY WSPIERAJĄCE

Zgodnie z obowiązująca Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny wspierające stanowią formę pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny te przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu tych problemów.

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania. Współpraca między rodzinami daje możliwość dzielenia się doświadczeniem i wskazywania praktycznych metod rozwiązywania problemów.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami i zależą od ich inwencji
i potrzeb. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami itp.

Ośrodek  Pomocy Społecznej w  Skwierzynie poszukuje rodzin, które chciałyby pomóc innym w znalezieniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Rodziny chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika OPS (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

 Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku  Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Program "Opieka 75+

                                                                 znaki strona www3

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE
14 600,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
  24 335,00 zł

Informujemy, że Gminie Skwierzyna zostały przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901) zgodnie z  Programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka 75+" na rok 2023

Realizatorem zadania w imieniu Gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Program będzie realizowany do końca grudnia 2023 roku.

Program jest odpowiedzią na obserwowany wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. Celem programu jest wsparcie finansowe samorządów gminnych w realizacji tego zadania.

Załączniki:
Pobież plik (PlakaOpieka75.pdf)PlakaOpieka75.pdf[ ]311 kB

"Korpus wsparcia seniorów na 2023 rok"

znaki strona www3

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE
14 400,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
  18 000,00 zł

Informujemy, że Gminie Skwierzyna zostały przyznane środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok"

Realizatorem zadania w imieniu Gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Program będzie realizowany do końca grudnia 2023 roku.

Program jest odpowiedzią na zachodzące procesy demograficzne oraz elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Przystępując do realizacji programu została przyjęta Uchwała nr LIX/453/23 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego dla Gminy Skwierzyna „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

W ramach Programu realizowany jest Moduł II, który jest kierowany do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Senioerzy zostaja wyposażeni w "teleopaski", obsługiwane przez centrum medyczne24h/dobę. w przypadku zgłoszeń poprzez "teleopaskę" udzielane jest adekwatne, wymagane wsparcie.

 

UWAGA!!

Dnia 09 czerwca 2023r.

(piątek)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie

NIECZYNNY

 

Za utrudnienia przepraszamy

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191