Separator

Do 15 września 2022r. złóż wniosek na stypendium szkolne.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Czytaj dalej

Dyżury psychologa i terapeutów - wrzesień 2022

Bezpłatne dyżury psychologa i terapeutów w miesiącu wrześniu 2022r. odbywają się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie , ul Batorego 15 pok.nr 8:
1. terapeutka uzależnień od środków psychoaktywnych Pani Agata Hauke - Compel dyżuruje w dniach 05.09.2022r. oraz 19.09.2022r. w godz. od 16.00 do 19.00 – tel. 668 831 870.
 2. terapeutka uzależnień od alkoholu, hazardu - Pani Lidia Judek- dyżuruje w każdy czwartek od godz. 14.00 do 17.00, telefon 606 758 683.
3. psycholog Pan Artur Riedel- tel. 607 713 885 - dyżuruje w dniu 06.09.2022 i 27.09.2022 w godzinach od 16:00 do 19:00
Zadzwoń umów się lub przyjdź. Zapraszamy

Dyżur terapeutki ds. uzależnień

Terapeutka ds. uzależnień od środków psychoaktywnych Pani Agata Hauke-Compel w sierpniu będzie pełnić dyżur 1 oraz 8 sierpnia w godzinach 16.00-19.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Batorego 15. Numer telefonu 668 831 870.

Zakończenie rekrutacji "Korpus Wsparcia Seniorów"

godlo 1634906159

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie informuje, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie usługi Teleopieki, rekrutacja do programu na chwilę obecną została zakończona ze względu na udzielenie wsparcia maksymalnej liczbie Odbiorców. Wszystkie osoby, które będą składać formularze zgłoszeniowe będą wpisywane na listę rezerwową.

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191