Separator

PFRON realizuje projekt pn. "Wspracie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"

Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że PFRON realizuje projekt pn. "Wspracie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych ty, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowe informacje: Pan Piotr Natkański tel. 882 789 215, 68 422 78 07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Załączniki:
Pobież plik (dl_ulotka_RK_PFRON.pdf)dl_ulotka_RK_PFRON.pdf[ ]2098 kB
Pobież plik (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY RK.pdf)FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY RK.pdf[ ]4174 kB

Rozlicz stypendium!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że I transzę stypendium należy rozliczyć najpóźniej do 31 stycznia 2022r..
Faktury lub rachunki powinny być wystawione na ucznia pobierającego świadczenie( lub wyjątkowo na rodzica lub opiekuna prawnego ucznia i dotyczyć :
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, a w szczególności kosztów nauki języków obcych, korepetycji, zajęć sportowych, zajęć artystycznych, zajęć informatycznych, wycieczek szkolnych, wyjść do kina, teatru, opery , udziału w "zielonej szkole".
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności:
• zakupu podręczników i przyborów szkolnych
• odzieży i obuwia sportowego przeznaczonego na zajęcia sportowe ( koszulka sportowa – 2 szt. na rok szkolny, spodenki sportowe- 2 szt. na rok szkolny, dres- 2 szt. na rok szkolny lub 2 pary spodni sportowych i 2 bluzy sportowe, obuwie sportowe- 2 szt. na rok szkolny)
• sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych, przyborów do nauki zawodu (udział w zajęciach lub nauce musi być potwierdzony stosownym zaświadczeniem )
• tornistra lub plecaka – 1 szt na rok szkolny
• lektur szkolnych, atlasów, słowników, encyklopedii
• sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki tj komputer, laptop, tablet- 1 szt na 2 lata , oprogramowanie : system operacyjny , pakiet biurowy , peryferia komputerowe: drukarka, skaner, monitor, mysz, klawiatura
• tusze do drukarek, tonery
• pokrycia kosztów abonamentu internetowego w trakcie roku szkolnego (od września do czerwca ).
3. Mundurek szkolny, strój galowy wymagany obligatoryjnie przez szkołę (potwierdzone zaświadczeniem )
4. Opłata za ubezpieczenie, komitet rodzicielski, składki i inne opłaty z wyjątkiem opłat za imprezy klasowe np. wigilia klasowa , studniówka
5. zakup okularów korekcyjnych ( konieczność noszenia okularów musi być potwierdzona zaświadczeniem od lekarza okulisty)
6. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania a w szczególności kosztów biletów, zakwaterowania w internatach , bursach , czesnego .

POPŻ

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie informuje, że rozpoczyna przygotowania do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W związku z powyższym od dnia 24 stycznia 2022r. wydawane będą skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ.

Celem Programu jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej.

Pomoc mogą  otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1.707,20zł  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający  220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej ( tj.776 zł).

- 1.320,00zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej ( tj. 600zł).

Prosimy o dołączenie decyzji ZUS, KRUS, odcinka z emerytury/renty za miesiąc grudzień 2020r., zaświadczenie o dochodach za miesiąc grudzień 2020r., nakazy płatnicze itd. Celem przeliczenia kryterium dochodowego rodziny.

Żywność będzie wydawana w miesiącu lutym 2022r. przez Parafię św. Mikołaja w Skwierzynie.

AOON 2022 informacja o otrzymaniu dotacji

godlo 1634906159

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021

DOFINANSOWANIE
418 320,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
418 320 ,00 ZŁ

W dniu 31 grudnia 2021r.. opublikowano podpisaną przez Panią Marlenę Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie informuje, że  otrzymał dotację w wysokości 418.302,00 zł. z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Pomoc w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”, ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak największej niezależności, zapewnienie wsparcia, pomocy adekwatnej do potrzeb oraz umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.

Załączniki:
Pobież plik (plakat AOON 2022.pdf)plakat AOON 2022.pdf[ ]106 kB

Dyżur psychologa

Psycholog Pan Artur Riedel w roku 2022 będzie pełnić dyżur w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca w godzinach 15.00-20.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Batorego 15

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191