Separator

Rekrutacja do Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"

godlo 1634906159

                    

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

   FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COID - 19. 

DOFINANSOWANIE
25 200,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
25 200,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie zaprasza chętnych Seniorów (t.j.  osoby w wieku 65 lat i więcej) zamieszkujących na terenie Gminy Skwierzyna, którzy w związku z chorobami, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, do objęcia bezpłatnym wsparciem w ramach ,,opieki na odległość”.

To rozwiązanie dla osób samotnych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie realizuje Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Pierwszeństwo do objęcia wsparciem w ramach ,,opieki na odległość” mają Seniorzy:

  1. samotni lub samotnie gospodarujący,
  2. zamieszkujący na terenach wiejskich,
  3. prowadzący gospodarstwo domowe z drugą osobą niepełnosprawną/ przewlekle chorą.

W ramach projektu Ośrodek Pomocy Społecznej dokona zakupu ,,opasek bezpieczeństwa” wraz z całodobową obsługą systemu (obsługa świadczona przez: pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów medycznych). Opaska będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.  Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor podejmuje decyzję o sposobie udzielania pomocy Seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia (osobę wskazaną przez Seniora), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (w godzinach pracy Ośrodka) lub wezwać służby ratunkowe.

Chętne osoby zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Karoliną Bilon-Kruś pod numerem telefonu 957170928.

Chętni mogą składać Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej w Ośrodku pomocy społecznej, u. Batorego 15. 


11.07.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie informuje, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” w zakresie usługi Teleopieki, rekrutacja do programu na chwilę obecną została zakończona ze względu na udzielenie wsparcia maksymalnej liczbie Odbiorców. Wszystkie osoby, które będą składać formularze zgłoszeniowe będą wpisywane na listę rezerwową.

Program "Korpus wsparcia seniorów"

godlo 1634906159

                      

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

   FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COID - 19. 

DOFINANSOWANIE
25 200,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
25 200,00 zł

Informujemy, że Gminie Skwierzyna zostały przyznane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" 2022

Realizatorem zadania w imieniu Gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Program będzie realizowany do końca grudnia 2022 roku.

"Posiłek w szkole i w domu" 2022 - informacja o zawarciu umowy

 

                                                   godlo 1634906159

                                                      logo minist 1634906135

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie informuje

o realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2022.

 

Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi 346.000,00 zł

Koszt zadania wynosi: 532.308,00 zł

Informujemy, że Gmina Skwierzyna zawarła Umowę Nr PS-V.3120.38.2022 dotyczącą dofinansowania  realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Realizatorem zadania w imieniu Gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Program będzie realizowany w 2022 roku.

Ankieta dla mieszkańców

W związku z rozpoczęciem prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Skwierzyna na lata 2023-2030” prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego dokumentu strategicznego, a przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Skwierzyna na najbliższe lata. Strategia będzie stanowiła jedno z narzędzi umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych przez gminę w kolejnych latach oraz umożliwi monitorowanie poziomu jej rozwoju.

https://ankieta.deltapartner.org.pl/sr_gmina_skwierzyna_mieszkancy

Prosimy o wsparcie  w wypełnieniu ankiety przez  mieszkańców w terminie do 12.04.2022 r.

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191