DYŻUR SPECJALISTY DS. UZALEŻNIEŃ

Specjalistka ds. uzależnień od substancji psychoaktywnych Pani Agata Hauke-Compel w miesiącu lipcu będzie pełnić dyżur 19.07. i 26.07. w godzinach 16.00-19.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Batorego 15

Świadczenie 300+ przyznanwane i wypłacane w ZUS

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

W związku ze zmianą sposobu składania wniosków (dotychczas można było składać wnioski również na papierowym formularzu) będzie można uzyskać pomoc w złożeniu wniosków dla osób, które mogą mieć trudności z elektronicznym wnioskowaniem o świadczenie, w placówkach ZUS (należy mieć przy sobie dowód osobisty, numery PESEL oraz numer rachunku bankowego)

Najbliższy Oddział ZUS: ZUS Biuro Terenowe w Międzyrzeczu, ul. Przemyslowa 2, 66-300 Międzyrzecz

Karta Dużej Rodziny po zmianach

KDR po zmianach

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 15.04.2021r. O zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalnosci podmiotów realizujacych zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziecmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. 2021 poz. 952) wszystkie aktywne karty uzyskają automatycznie formę elektroniczną.  Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą ją wyświetlić w bezpłatnej aplikacji moblinej mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyswietlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny.

Aplikacja pozwoli też na przekierowanie uzytkowników na portal Emp@tia> , gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami.

Aplikacja mKDR zostanie zamknieta z dniem 30 czerwca 2021r. W związku z tym zachęcamy do pobrania aplikacji mObywatel.

Osoby,  które nie mają dostepu do aplikacji Mobywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych .

Opłaty za duplikat i domówienie tradycyjnej formy KDR będą wynosić 10 zł.

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191