AOON 2020

godlo 1634906159

logo minist 1634906135

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2020

DOFINANSOWANIE
110 550,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
110 550,00 ZŁ

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. Ośrodek realizował zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019- 2020 ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program zapewnia usługę asystenta mająca na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, kulturalnym osób niepełnosprawnych.

Z programu skorzystało 11 osób niepełnosprawnych ( 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),

Ośrodek zatrudnił na umowę zlecenie 5 asystentów wykonujących usługi. Asystenci wykonali 2 209 roboczogodzin.

Łączna kwota środków z Funduszu solidarnościowego wykorzystana na realizacje programu wyniosła 68 149,32zł

AOON

godlo 1634906159

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami

Stowarzyszenie Animo - Odważ się żyć! rozpoczyna projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest świadczona osobom z niepełnosprawnościami, borykającym się z atakami paniki, natrętnymi myślami, myślami samobójczymi, silnym lękiem i depresją.

Pomoc ta odbywać się będzie poprzez konsultacje z wykwalifikowanym, doświadczonym psychologiem formie:

  • porad telefonicznych pod numerem telefonu (22) 122 80 96 od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 - 21:00
  • poprzez email pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • grup wsparcia (w formie zdalnej)
  • terapii indywidualnej (w formie zdalnej)

Projekt ten jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jako Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć! od dwóch lat prowadzimy bezpłatny i anonimowy telefon wsparcia dla osób doświadczających zaburzeń lękowych. Z powodzeniem prowadzimy również psychologiczne poradnictwo mailowe.

Nasi pracownicy niosący pomoc nierzadko w trudnych i krytycznych stanach psychicznych to wykwalifikowani psychologowie z dużym doświadczeniem.

W ubiegłym roku przeprowadziliśmy na naszym telefonie wsparcia ponad 530 rozmów poświęcając naszym rozmówcom ponad 240 godzin. Z porad naszych psychologów drogą mailową skorzystało już kilkaset osób.

Prowadzimy również działalność w zakresie psychoedukacji i promocji zdrowia psychicznego, prowadząc webinary, warsztaty, oraz publikując pomocne artykuły na naszej stronie internetowej oraz w social mediach.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w internecie pod adresem

https://psycholog-dla-ozn.pl

Złóż wniosek na stypendium

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są od 1 września w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021 roku

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

-zaświadczenie netto pełnoletnich członków rodziny  o dochodach za miesiąc sierpień 2021r.z tytułu umowy o pracę , umowy o dzieło , umowy zlecenia

-zaświadczenie z gminy o hektarach przeliczeniowych, potwierdzenie opłacenia składki KRUS za miesiąc z którego wykazuje się dochody,

-oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o uzyskiwanych dochodach niepodatowanych za miesiąc sierpień 2021r.

-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego osoby prowadzącej działalność gospodarczą o uzyskanym dochodzie netto za miesiąc sierpień 2021r.

-pisemne oświadczenie o dochodach z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom.

- kserokopia wyroku zasądzającego alimenty na dzieci ( w przypadku nowego wyroku, bądź ubiegania się o stypendium po raz pierwszy)

- zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej

 Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu (0-95) 7171412 ( pracownik: Kinga Wdowicz )

Dyżur specjalisty ds. uzależnień

Specjalistka ds. uzależnień od substancji psychoaktywnych Pani Agata Hauke-Compel w miesiącu sierpniu będzie pełnić dyżur 16.08. i 30.08. w godzinach 16.00-19.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Batorego 15

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie


66 - 440 Skwierzyna
ul. Batorego 15
Tel./fax 95 7170928
e-mail: ops@skwierzyna.pl
poniedziałek, wtorek, czwartek 7 : 15 – 15 : 15
piątek 7:15 - 14:15

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Stypendia szkolne, 500+
Tel. 95 7171412

Świetlica Środowiskowa "U Kubusia Puchatka"


Tel. 509 812 191